நாடளாவிய ரீதியில் பொலிஸ் ஊரடங்கு


 

உடன் அமுலாகும் வகையில் நாடளாவிய ரீதியில் பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

No comments:
Write comments