மஹிந்த ராஜபக்ஸ பிரதமர் பதவியை இராஜினாமா செய்ததாக அறிவித்து வர்த்தமானி வௌியீடுமஹிந்த ராஜபக்ஸ பிரதமர் பதவியை இராஜினாமா செய்ததாக அறிவித்து அதிவிசேட வர்த்தமானி வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

No comments:
Write comments