சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன இராஜினாமா


 


சுகாதார அமைச்சர், பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன தமது பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளார்.

No comments:
Write comments