இலங்கை பெற்றோலிய சேமிப்பு முனையத்திற்கு புதிய தலைவர்
 இலங்கை பெற்றோலிய சேமிப்பு முனையத்தின் புதிய தலைவராக ஓய்வுபெற்ற மேஜர் ஜெனரல் எம். ஆர். டபிள்யூ. டி சொய்சா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

No comments:
Write comments