ஊரடங்கு அனுமதிப்பத்திரமாக அலுவலக அடையாள அட்டையைப் பயன்படுத்தும் சுற்று நிரூபம் வௌியீடு
 ( மினுவாங்கொடை நிருபர் )


   தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள காலப் பகுதியில், தமது அலுவலக அடையாள அட்டையை ஊரடங்கு அனுமதிப்பத்திரமாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய அரச நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பிலான சுற்றுநிரூபம் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.
   இவ்வாறு, அரச நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட 84 நிறுவனங்களின்  பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
   இது தொடர்பில், பதில் பொலிஸ் மா அதிபர் சீ.டி.  விக்கிரமரத்ன, சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் மற்றும் அனைத்து பொலிஸ் நிலையங்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
   ஜனாதிபதி செயலகம், பிரதமர் அலுவலகம், நீதி அமைச்சு மற்றும் அனைத்து ஊடக நிறுவனங்களில் கடமையாற்றுவோர் தமது அலுவலக அடையாள அட்டைகளை ஊரடங்கு அனுமதிப்பத்திரமாகப் பயன்படுத்த முடியும் என, பொலிஸ் ஊடகப்பேச்சாளர், பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹண அறிவித்துள்ளார்.

( ஐ. ஏ. காதிர் கான் )