கோடீஸ்வரன் - வியாழேந்திரன் செய்யும் இனவாத அரசியல் மக்களுக்கு தெரியும்!


கோடீஸ்வரன்-வியாழேந்திரன் செய்யும் இனவாத அரசியல் மக்களுக்கு தெரியும்! தமிழ்-முஸ்லிம் மக்களை மோதவிட்டு குளிர்காயும் அரசியலை தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பும் ஏனைய முஸ்லிம் அரசயில்வாதிகளும் செய்கிறார்கள்! மஹிந்தவை ஒருபோதும் தமிழ் மக்கள் எதிர்ப்பதில்லை, கூட்டமைப்பு மக்களை ஏமாற்றுகிறது! முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி.எச் பியசேன புதிய குரலுக்கு சிறப்பு பேட்டி