புதிய குரல் நாடாளுமன்ற செய்தியாளர்
வீதி அபிவிருத்தி ஒன்றுதான் நாட்டின் அபிவிருத்தி எனக் கொள்ள முடியாது, கம்பெரலிய என்று இன்று ஒப்பந்த காரர்கள் கொள்ளைடிக்கின்றனர் இதனை கவனிக்க யாருமற்று இருப்பதாக  யாழ்மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்ளஸ் தேவாநந்தா குறிப்பிட்டுள்ளார், நாடாளுமன்றில் உரையாற்றியபோதே இதனை அவர் தெரவித்தார்
ஆட்சியாளர்களும், இந்த ஆட்சியைக் கொண்டு வந்தவர்கள் தாங்களே என்று கூறுகின்ற தமிழ்த் தரப்பினரும் வீதி அபிவிருத்தி ஒன்றுதான் நாட்டின் – நாட்டு மக்களின் அடிப்படை அபிவிருத்தி என நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ? என்ற சந்தேகம் எமது மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது.
துரித கிராம அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் இந்த அரசாங்கத்தினைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மூன்று கட்டங்களாக கோடிக் கணக்கான நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த நிதியின் மூலமாக 13 வகையான வேலைத் திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றாலும், இந்த நிதியில் 90 வீதமான நிதி வீதி அபவிருத்திப் பணிகளை மாத்திரம் மேற்கொள்வதற்கே செலவிடப்பட்டு வருவதாக வலிகாமம் தென் மேற்கு பிரதேச மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, அரசாங்கத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நான்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் மேற்படி நிதி ஒதுக்கீடுகள் மூலமாக மேற்படி பகுதியில் 17 வட்டாரங்களை உள்ளடக்கிய 28 கிராம சேவையாளர்கள் பிரிவுகளிலும், அவசர, அவசரமாக மேற்படி வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், இப் பணிகளின்போது, பணிகளை மேற்பார்வை செய்வதற்கு எவருமில்லாத நிலையில் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள மூலப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தாமல், மிகவம் தரம் குன்றிய வகையில் மேற்படி வீதி அபிவிருத்திப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்றும் மக்கள் முறைப்படுகின்றனர்.
எனவே, இந்தப் பணிகளின் பின்னால் ஊழல், மோசடிகள் இடம்பெற்றிருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவே எமது மக்கள் நம்புகின்றனர். இப்படியே போனால், இவர்கள் சொல்கின்ற ஏதோ வெடிக்கும் என்பது இந்த வீதிகள் மற்றும் ஊழல் மோசடிகள் தான் வெடிக்கும் என்றே எமது மக்கள் கருதுகின்றனர். என குறிப்பிட்டார்.