கல்முனையில் இடம்பெற்று வரும் இருதரப்பு போராட்டங்களும் முழு அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி.எச்.பியசேன குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இன்று புதிய குரலுக்கு வழங்கிய விசேட பேட்டியில் இதனை அவர் தெரிவித்தார்,

அந்த பேட்டியின் முழு வீடியோ தொகுப்பு