வவுனியா வடக்கு பரசங்குளம் கிராமத்தில் சமூகநீர் அபிமான திட்டம் நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.